Het Nicolasfonds

Ontstaan Nicolasfonds

In 2003 werd Nicolas omwille van vroeggeboorte opgenomen op de dienst neonataal intensieve zorgen van UZ Leuven. Zijn ouders -die onder de indruk waren van de financiële implicaties die sommige zorgen met zich meebrengen- besloten om Nicolas’ geboorterekening te schenken ten voordele van chronisch zieke kinderen. Het Nicolasfonds werd opgericht onder impuls van zijn ouders in samenwerking met de dienst neonatologie van UZ Leuven.

Opdracht

Het Nicolasfonds bestaat uit twee luiken. Er is het in 2004 opgerichte Nicolasfonds vzw dat voorziet in materiaal bij chronische zorgen en tal van ontwikkelings- en gezinsgerichte initiatieven ondersteunt. Daarnaast is er het parallelle Nicolasfonds dat in 2013 in de schoot van de KUL werd opgericht. Bijdragen aan dit deel van het fonds zijn fiscaal aftrekbaar en zullen besteed worden aan onderzoek, educatie en psychosociale omkadering met betrekking tot ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg binnen de neonatologie.

Het Nicolasfonds vzw ondersteunt ouders van baby’s die langdurig op de dienst neonatale intensieve zorgen verblijven en ook na ontslag nog extra zorgen nodig hebben. Het Nicolasfonds levert steun door te voorzien in een startpakket aan materiaal of door het uitlenen van medische toestellen. Verder faciliteert de vzw de aanwezigheid van ouders bij hun kind op de NICU door het aanbieden van een abonnement voor het openbaar vervoer aan kansarmen.

Tijdens het verblijf wordt veel aandacht besteed aan Koesterende en Ontwikkeling Ondersteunende Zorg (KOOZ). Het Nicolasfonds investeert in initiatieven die dit KOOZ zorgconcept ten goede komen. Het streeft naar optimale en maximale betrokkenheid van ouders bij de zorg voor hun kind. Voorbeelden van ontwikkelings- en gezinsgerichte initiatieven zijn het aanbieden van een welkomstpakket aan ouders en eventuele broers of zusjes bij opname van hun baby op de NICU. Dit pakket (rugzak/koeltas) bevat nuttige informatiebrochures, een dagboek, een USB-stick waarop foto’s van de baby kunnen opgeslagen worden, … Aan de brusjes wordt ook een kinderboek over prematuriteit aangeboden.

Geleverde werk

Inkomsten

2015

 • Gift fam Slechten 250€
 • Gift fam Gielen 1500€
 • Gift fam Van Camp 230€
 • Gift fam Van Huyck 100€
 • Gift fam Djordjevic 200€
 • Gift fam Heylen 150€
 • Giften ouders (7) 330€
 • Music for life 1625,54€
 • Solidariteitsactie gemeenteschool ‘De Regenboog’ 2868€

2014

 • Gift fam Slechten 250€
 • Gift chiro Eizer 199,67€
 • Giften (9) ouders 578€
 • Gift fam Samoy 1095€
 • Gift Bien 250€
 • Gift ouders Ingrid DR 500€
 • Gift H.Hart ZH Leuven 250€
 • Music for life 1747,72€
 • Nina magazine 2149,79€
 • Ronde tafel Leuven 1500€
 • Ronde tafel St-Truiden 1000€
 • Ronde tafel Leuven (verg) 525€

2013

 • Gift fam Slechten: 250€
 • Gift fam Coart: 150€
 • Gift fam Willemans: 200€
 • Gift fam Hompes: 1250€
 • Gift fam Vermeiren: 1500€
 • Gift ouders (12) t.w.v 495€
 • Gift Kris L: 2000€
 • Gift H.Hart Leuven: 250€

2012

 • Giften ouders: 400€
 • Gift prof Allegaert: 250€
 • Gift H.Hartziekenhuis Leuven: 200€

2011

 • Geboorterekening Elodie De Baets : 2220€
 • Gift familie Slechten: 250€
 • Gift oma Lander: 50€
 • Gift ouders van Fons Thoelen: 1500€
 • Giften ouders: 300€
 • Gift familie Lambrecht (ouders van Toon, Martijn en Sien) ter gelegenheid van een feestje voor hun huwelijksverjaardag: 1860€
 • Jubileum ouders van prof Vanhole: 500€
 • Verkoop aspiratietoestel: 150€
 • Gift H.Hartziekenhuis Leuven: 100€

2010

 • Storting ouders: 565€
 • Storting neonatologie H.Hart ZH Leuven: 250€
 • Geboorterekening Celestine (vervolg): 260€
 • Geboorterekening Marie: 1360€
 • Geboorterekening Lina: 110€
 • Gift Matteo en Clara: 500€
 • Gift Kenneth Van Craen: 80€

Uitgaven

2015

 • Introfilm neonato 1810€
 • Cadeaubon koppels deelname film 250€
 • Aankoop boekjes 1134,20€
 • Vlinders herdenkingsviering 353,80€
 • Kleding 118,65€
 • Rouwlampjes (4) 39,96€
 • Plaklabels Nicolasfonds 79,50€
 • Stof Koozi 13,50€
 • Materiaal Kerstmis 124,12€
 • Bedanking (4X) 111,60€
 • Pep masker (1) 126€
 • Kaartjes 79,76€
 • Knutselen 156,76€
 • Startpakketten (14) 713,29€
 • Ondersteuning kansarm gezin (3) 208,96€

2014

 • 9 startpakketten 898,78€
 • Knutselen (Pasen, verhuis,..) 257,97€
 • Materiaal Kerstmis 169,25€
 • Ondersteuning 8 kansarme gezinnen 739,65€
 • Bedanking (6) 115,3€
 • Kaartjes 28,8€
 • Lakentjes 28€
 • Muursticker+kader kamertje 76,5€
 • Aankoop plateaus 40€
 • Aankoop omslagdoeken 39,35€
 • Kerstkaartjes 164,46€
 • Aankoop KC doeken 279€
 • Kleding 191,40€
 • Attentie ouders verhuis 102€
 • Herstel aspiratietoestel 65€
 • Aankoop aspiratietoestel 636,45€
 • Startkapitaal KULfonds 10000€

2013

 • Materiaal Nieuwjaar 63,35€
 • Aankoop lakentjes 158,50€
 • Pepmasker (2 pat) 220,96€
 • Stof 21,90€
 • Vader-moederdag 65,30€
 • Levensdozen 10€
 • Aankoop KC doeken 1215,58€
 • Vingerverf 7€
 • 8 startpakketten 608,06€
 • 4 boeketten 126€
 • Kaartjes 65,67
 • Ondersteuning 3 kansarme gezinnen 327,40€

2012

 • Aankoop kleedjes: 208,61€
 • 7 startpakketten ter waarde van 699,99€
 • Aankoop materiaal Pasen: 30,30€
 • Aankoop spiegels voor KC: 27,64€
 • Ondersteuning van 4 kansarme gezinnen voor een bedrag van 660,1€ (parkeerabonnement, aankoop voeding, betaling maaltijden)
 • Aankoop PEP masker 111,20€
 • Levering van 2 boeketten: 54,45€

2011

 • 11 startpakketten ter waarde van 958,31€
 • Boekje “Mijn zusje is een sterretje” 12,5€
 • Boekje (ontwerp en druk) “Vroeger dan verwacht”. De helft van de kosten wordt door het Nicolasfonds betaald (3140,25€) en de andere helft door het VVOC.
 • Bestelling KOOZI (504,1€): stof voor bekleding van de wieg, boezemvriendjes, dekentjes, nestjes, kleedjes, boekje “Veel geluk Freddy”.
 • Aankoop van PEP masker voor 3 patienten: 324,7€
 • Ondersteuning van 14 kansarme gezinnen voor een bedrag van 1012,35€ : huur wagen, huur afkolftoestel, lijnkaart, Buzzy-pass, Go-pass.
 • Levering van 5 boeketten: 163,35€
 • Aankoop kleedjes: 176,1€
 • Aankoop fotoprinter: 111,68€
 • Herstelling aspiratietoestel: 106,21€
 • Nieuwjaarsbrieven: 180,64€
 • Plaklabels voor boekjes: 208,95€

2010

 • Aantal startpakketten: 14 voor een bedrag van 1314,60€
 • Materiaal aspiratietoestel: 109,21€
 • Materiaal Koozi: 21,10€
 • Aankoop kleedjes: 38,98€
 • Aankoop boekjes: 47,41€
 • Ondersteuning kansarme gezinnen (vervoersonkosten, huur afkolftoestel,aankoop flessen,...): 595,97€