FAQ

Wie komt in aanmerking voor steun van het Nicolasfonds?

Ouders die omwille van financiële beperkingen moeilijk op frequente basis op eigen houtje hun kind kunnen komen bezoeken kunnen een abonnement verkrijgen voor het openbaar vervoer.

Alle kinderen die verzorgd werden op de dienst neonatologie van UZ Leuven en die na ontslag nog thuisverzorging nodig hebben. Dit materiaal wordt bij ontslag naar huis meegegeven. In principe wordt een voorraad materiaal voor 1 maand voorzien.

Het gaat om baby’s met sondevoeding. Ze hebben vaak een sonde in de maag of in de darm. Deze sonde moet regelmatig vervangen worden en de voeding wordt via een pomp geleidelijk toegediend.

Sommige baby’s zijn nog afhankelijk van zuurstof bij ontslag. Zuurstof wordt toegediend langs een neusbril of een sonde en verbonden aan een zuurstoffles. Deze kinderen hebben ook een monitor om de zuurstofbehoefte aan te passen. Deze monitor is niet ten laste van de patiënt.

Andere baby’s hebben een tracheostomie (een gaatje in de luchtpijp met een buisje erin) omwille van ademhalingsproblemen. De tracheacanule moet 2 maal per week vervangen worden. Ze moeten ook regelmatig geaspireerd worden. Dit wil zeggen dat ze overvloedig slijmen aanmaken en deze slijmen moeten met een sonde en een aspiratietoestel (zuigtoestel) afgezogen worden. Ook deze kinderen hebben een monitor nodig.

Sommige baby’s hebben omwille van buikproblemen een darmstoma. Dit is een kunstmatige opening aan de buikwand) langs waar de stoelgang opgevangen wordt in een zakje. Dit zakje moet regelmatig verkleefd worden. De huid is vaak geïrriteerd en moet frequent verzorgd worden.

naar boven

2. Hoe vraag ik steun aan bij het Nicolasfonds?

Je hoeft in principe niets te doen. Bij ontslag van de neonatologie afdeling van UZ Leuven wordt dit voorzien. Je mag altijd met de verpleging overlopen welk materiaal je allemaal zal nodig hebben thuis. De voorbereidingen worden ruim op voorhand gestart.

naar boven

3. Ik wil graag een schenking doen aan het Nicolasfonds. Hoe pak ik dit verder aan?

Wil je graag naar aanleiding van een geboorte of een trouwfeest een bijdrage schenken aan het Nicolasfonds dan kan dat. We hebben ook folders ter beschikking die je kan aanvragen via deze site.

Wil je graag met je organisatie een activiteit organiseren om geld in te zamelen voor het Nicolasfonds, neem dan gerust op voorhand contact met ons op. We zorgen voor een verslag met foto van je initiatief op deze website.

Voor gezinsgerichte initiatieven en chronische zorgen
IBAN BE94 7350 08412514
BIC KREDBEBB
Voor onderzoek, informatie en educatie
IBAN BE45 7340 1941 7789
BIC KREDBEBB met vermelding
‘EQQ-FONCLS-O2010’

naar boven

4. Hoe kan ik folders aanvragen van het Nicolasfonds?

Dit kan u doen via het contactformulier dat u terugvindt op deze pagina.

naar boven